24 10, 2017

Koje su prednosti profesionalnog upravljanja zgradom i šta stanari time dobijaju?

By | October 24th, 2017|Novosti, Razno|0 Comments

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada uveo je velike novine u našoj zemlji. Donet samo sa jednim ciljem – da bi se uveo red u stambenim zgradama. Naročito u pogledu upravljanja stambenom zajednicom. Zbog toga je norma o uvođenju profesionalnog upravnika izazvala različite reakcije srpskog javnog mnjenja. Opravdano se postavlja pitanje: zašto je dobro [...]

6 10, 2017

Ko može biti upravnik zgrade razlika između profesionalnog i prinudnog upravnika?

By | October 6th, 2017|Novosti|0 Comments

Upravnik zgrade je novo zanimanje. Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada u Srbiji izazvao je burne polemike u javnosti i oprečne reakcije građana. U novom zakonu postoji jedna novina – svaka zgrada mora da ima upravnika zgrade. Prvo se nameće logično pitanje – koje uslove fizičko lice treba da ispuni da bi vršilo ovu [...]

30 03, 2017

Profesionalno upravljanje zgradama uz pomoć zaštite životne sredine

By | March 30th, 2017|Novosti|0 Comments

Razvijena društva polažu na reciklažu i zaštitu životne sredine, dok manje razvijena ne polažu ništa. Kako bi se zaštitila životna sredina, bar u oblasti upravljanja otpadom, potrebno je uspostaviti sistem. Naše društvo ne polaže mnogo na zaštitu životne sredine, ali i na otpad, koji još uvek leti naokolo bez kontrole. Šta je potrebno da se [...]

26 03, 2017

Uvođenje energetske efikasnosti, neophodan segment održavanja zgrada

By | March 26th, 2017|Novosti|0 Comments

Najznačajnija odlika stambenih zgrada u Srbiji, kada je u pitanju korišćenje energije je velika potrošnja bez mera racionalnizacije. Kada je u pitanju grejanje, u Srbiji se, prema procenama stručnjaka, troši troši po stanovniku 40 odsto više energije za grejanje nego u Evropi. U poslednje vreme, zbog porasta temperatura tokom letnjih meseci situacija je veoma slična [...]

21 03, 2017

Izvori finansiranja održavanja zajedničkih delova zgrade

By | March 21st, 2017|Novosti|0 Comments

Vlasnici stanova u zgradi, ali i drugih posebnih delova kao što su lokali i garaže,  imaju obavezu da učestvuju u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta namenjenog za redovnu upotrebu zgrade. Kako bi se što lakše odredilo finansijsko učešće vlasnika stanova u ukupnom održavanju, zakon je propisao jednostavne kriterijume za troškove radova tekućeg održavanja [...]

18 03, 2017

Kvalitetno upravljanje povećava vrednost nekretnine

By | March 18th, 2017|Novosti|0 Comments

Bez upravljanja ne radi ni jedan tehnički sistem - od automobila do laboratorija. I nekretnine su tehnički složene stvari i već za to traže odgovarajuće upravljanje. Upravljanje nije samo stvar tehnike već i mendžmenta, a takođe i međusobnih odnosa. Upravljanje zgradama povezuje pravo, ekonomiju, finansije, tehniku, a u interesu vlasnika, drugih korisnika nekretnine i društvene [...]

12 03, 2017

Šta moramo znati o protivpožarnoj zaštiti u zgradi?

By | March 12th, 2017|Novosti|0 Comments

Zakon o zaštiti od požara propisuje da svaka zgrada mora imati odgovarajuću protivpožarnu zaštitu. To područje bliže se uređuje podzakonskim aktima. Vatrogasni aparat se upotrebljava za početno gašenje malih požara, koji se još nisu proširili, a hidrantne instalacije - gašenje vodom, koriste se u slučajevima kada se požar već proširi na veći deo zgrade. Hidrantne [...]

8 03, 2017

Rezervni fond zgrade

By | March 8th, 2017|Novosti|0 Comments

Poslednjih godina sve se više preporučuje da se na mesečnom nivou izdvaja novac za rezervni fond zgrade.  Redovno i investiciono održavanje su neophodni, kako bi se očuvala, pa čak i povećala  vrednost stambene zgrade.  Svaka zgrada bi morala da ima rezervni fond zgrade i zbog neplaniranih hitnih intervencija koje nastaju usled havarija i nepredviđenih kvarova [...]

2 03, 2017

Na koji način kompanija ”Moj Upravnik” unapređuje kvalitet životnog prostora?

By | March 2nd, 2017|Novosti|0 Comments

Kada birate profesionalnog upravnika zgrade, ali i sve aktivnosti koje su vezane za upravljanje zgradama, veoma je važno da vodite računa o referancama, kapacitetima, mogućnostima, kontaktima i povoljnostima koje izabrani ponuđač usluge nudi, ali i garancijama koje može obezbediti da će ponuđeno i ostvariti. Najosnovnije, ono za šta profesonalni upravnik ima i uvek mora da [...]

25 02, 2017

Pregledni računi za profesionalno upravljanje zgradom

By | February 25th, 2017|Novosti|0 Comments

Mesecima unazad, svedoci smo polemike da li je novi zakon o stanovanju i upravljanju zgradama dobar ili nije. Često se postavlja i pitanje da li je potrebno profesionalno upravljanje zgradom? Sve što je novo u Srbiji, često se kritikuje, bez razmišljanja da li je kritika opravdana ili nije. Koliko puta vam se desilo da vam [...]