9 02, 2017

Zašto je važan rad i odlučivanje skupštine zgrade?

By | February 9th, 2017|Novosti|0 Comments

Veliki broj zgrada nema formiranu skupštinu, a ovaj organ je u procesu upravljanja zgradom neophodan za donošenje odluka. Kako bi stanari zgrade, vlasnici stanova mogli da ostvaruju svoja prava, ali i da ispunjavaju svoje obaveze u vlasništvu zgrade, neophodno je da se formira skupština. Svaki stan ili drugi poseban deo zgrade kao što su lokali [...]

3 02, 2017

Česta pitanja vezana za profesionalnog upravnika zgrade

By | February 3rd, 2017|Novosti|0 Comments

Šta je profesionalni upravnik Zgrade? Stambena zajednica može u svakom trenutku odlučiti da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika.  Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja. Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za to ovlasti stambena zajednica i zastupnik organizatora profesionalnog upravljanja. Šta je [...]

2 02, 2017

Česta pitanja vezana za finansiranje upravljanja zgradama

By | February 2nd, 2017|Novosti|0 Comments

Čija je obaveza održavanje zgrade? Obavezu da održavaju zgradu imaju svi vlasnici stanova, lokala, garaža i ostalih zajedničkih i posebnih delova koji pripadaju zgradi, i to na način kojim se obezbeđuje funkcionalnost i eliminiše opasnost od štete ili nemogućnosti korišćenja drugih delova zgrade. Održavanje zgrade se može ugovorom poveriti pravnim licima ili preduzetnicima koji se [...]

31 01, 2017

Česta pitanja vezana za upravljanje zgradama

By | January 31st, 2017|Novosti|0 Comments

Šta je stambena zajednica? Stambena zajednica je skup vlasnika stanova i lokala u zgradi i ima status pravnog lica, koji stiče u trenutku kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva stana, a čine je svi vlasnici stanova. Ako zgrada ima više celina sa zasebnim ulazima, stambenu zajednicu čine vlasnici stanova svake od tih celina (stambena [...]

30 01, 2017

Kako da najbolje održavate svoju zgradu?

By | January 30th, 2017|Novosti|0 Comments

Kada se zgrade održavaju u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, definisane su dve vrste radova, na održavanju i unapređivanju zgrade. Radovi na održavanju su: radovi tekućeg održavanja, radovi investicionog održavanja i radovi hitnih intervencija Tekuće održavanje zajedničkih delova stambene zgrade obuhvata, između ostalog: redovno servisiranje liftova; popravke ili zamenu automata za zajedničko [...]

29 01, 2017

Šta treba da sadrži pravilnik o kucnom redu?

By | January 29th, 2017|Novosti|0 Comments

U Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada je propisano da jedinica lokalne samouprave propisuje kućni red u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na svojoj teritoriji. Pravilima o kućnom redu se ograničavaju prava vlasnika stanova u korišćenju nji­hovog stambenog prostora, na način da ne narušavaju prava drugog vlasnika u korišćenju njegovog stana ili zajedničkog prostora, bezbednost [...]

27 01, 2017

Koraci za uspostavljanje efiskasnog održavanja zgrade

By | January 27th, 2017|Novosti|0 Comments

Godinama je manir vlasnika zgrada u Srbiji bio da održavaju samo unutrašnjost svojih stanova, dok su hodnici, liftovi, stepeništa, haustori i ostale zajedničke prostorije bili prepušteni propadanju, ili u manjim slučajevima neredovnom održavanju. Najbolji način da jedna zgrada bude efikasno održavana je da se u skladu sa novim Zakonom o stanovanju i upravljanju zgradama, ali [...]

26 01, 2017

Redovno održavanje zgrada

By | January 26th, 2017|Novosti|0 Comments

U Srbiji su pre Drugog svetskog rata postojali hauzmajstori, a potom domari, koji su se bavili kontrolom ulaza u zgradu, inspekcijom tehničkog stanja zgrade, organizovanjem održavanja i sitnim popravkama u stanovima, kao dopunskim radom. Tokom druge polovine dvadestog veka, a posebno pred kraj, kada je društvo pogodila jedna najvećih ekonomskih kriza ikada zabeleženih u svetu, [...]

24 01, 2017

Pravilno održavanje liftova

By | January 24th, 2017|Novosti|0 Comments

Liftovi u zgradama su vlasništvo stambene zajednice, što znači da su za njih odgovorni vlasnici stanova i lokala u zgradama. Prema Pravilniku o bezbednosti liftova, bezbednost liftova tokom veka upotrebe je odgovornost vlasnika liftova. Vlasnik ima obavezu održavanje, vanrednog i redovnog pregleda liftova tokom njihovog veka upotrebe. Obaveza vlasnika je i održavanje lifta, a to [...]

19 01, 2017

Razlika između profesionalnog i prinudnog upravnika zgrade

By | January 19th, 2017|Novosti, Odrzavanje zgrada, Odzavanje liftova, Razno, Upravljanje zgradama|0 Comments

Od trenutka kada je novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ušao u skupštinsku proceduru u javnosti se dosta spekulisalo o odredbama koje se tiču formiranja stambenih zajednica i njihove obaveze da odaberu upravnika zgrade. Prema Zakonu Stambena zajednica je organizacija koju čine vlasnici posebnih delova stambene zgrade i ima status pravnog lica, koji stiče [...]