Čišćenje zgrada

Svaka stambena zgrada ima svoje specifičnosti, što zahteva poseban pristup pri pravljenju liste usluga. Listu usluga i intenzitet radova planiramo u dogovoru s Vama.

Čišćenje zgrade obuhvata:

 • čišćenje stepeništa
 • skupljanje otpadaka
 • čišćenje kabine lifta
 • pranje stakala
 • čišćenje okoline zgrade
 • skidanje paučine
 • skidanje reklamnog materijala
 • brisanje gelendera
 • brisanje poštanskih sandučića
 • brisanje PP aparata
 • pranje fasada (prema dogovoru sa stanarima)
 • mašinsko pranje podova
 • redovna kontrola održavanja higijene

Za čišćenje zgrade se koriste isključivo profesionalna oprema i profesionalna hemijska sredstva namenjena površinama koje se održavaju.