Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada predviđa kazne kako sa vlasnike stanova i lokala tako i za stambene zajednice.

Novčane kazne predviđene su zakonom u iznosu od 5 hiljada do 150 hiljada dinara fizička lica, vlasnike posebnih delova. Kazna se može propisati u slučaju da vlasnici stanova i lokala ne postupe po rešenju inspektora, ili ne ispoštuju duge odredbe zakona.

Za prekršaje stambene zajednice predviđene su kazne od 50 holjada do 2 miliona dinara ukoliko u propisanom roku ne izvrše upis u registar stambenih zajednica, ne obezbede potrebnu dokumentaciju zgrade ili ne izvrše radnje po nalogu inspektora u propisanom roku.

Kazne su propisane i za prevredna društva koja se bave upravljanjem zgradama za prekršaje koji su iz oblasti njihovog delovanja, a u suprotnosti sa zakonom.

Novčane kazne predviđene su i za odgovorna lica u jedinici lokalne samouprave.