Profesionalni upravnik vrši poslove upravljanja sve dok stambena zajednica ne donese odluku o izboru upravnika ili dok ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju. Dakle mandat prinudnog upravnika nije definisan, ali on ostaje u zgradi sve dok se ne ispune uslovi iz stava 1. člana Člana 57 Zakona o stanovanju i upravljanju zgradama.