Račun koji ispostavlja kompanija ’’Moj Upravnik’’ je pregledan i po stavkama. Na računu se nalazi sve što spada u redovne aktivnosti održavanja zgrade u skladu sa ugovorom koji je potpisan sa Stambenom zajednicom – kućnim savetom.

Na računu se mogu naći i neke stavke koje nisu ugovorene, ali je iz određenih razloga, bilo potrebno popraviti ih zbog hitnosti ili na zahtev zgrade. U takvim situacijama, mora da postoji dokumentacija koja prati porudžbinu posla i izvršenje kako bi sve bilo transparetno i jasno svim stanarima. Kompanija nikada ne preduzima korake na bilo kakvim radovima na zgradi dok ih ne odobri skupština, osim u izuzetnim slučajevima, što mora biti definisano stavkama ugovora.

Dakle, na računima se nalaze samo stavke koje su poručene i dogovorene sa zgradom.