Stambena zajednica u roku od 60 dana od dana sticanja svojstva pravnog lica mora održati prvu skupštinu na kojoj se bira upravnik, a saziva je predsednik skupštine, koji je do donošenja Zakona o stanovanju i upravljanju zgradama ( zakon je usvojen 22. Decembra 2016. godine) vršio dužnost, a ukoliko zgrada nije imala predsednika bilo koji vlasnik stana ili  lokala u zgrade.

Za zgradu sa manje od pet posebnih delova (stanova ili lokala) ne mora se formirati skupština stambene zajednice ako vlasnici posebnih delova zaključe ugovor o upravljanju i njime urede vršenje poslova iz nadležnosti stambene zajednice i vršenje poslova upravnika.

Upravnik mora u roku od 15 dana od održavanja skupštine da podnese prijavu za upis stambene zajednice, i sve promene koje su nastale, u registar stambenih zajednica.