Pored osnovnih usluga koje pružamo svojim korisnicima, imamo veliki spisak tehničkih partnerstava sa drugim kompanijama, sa delokrugom rada od važnosti za zgradu. Sopstvenim kapacitetima, ali i poslovnim partnerstvima u mogućnosti smo da obezbedimo i kontrolišemo poslove u zgradi poput: održavanje liftova, održavanja i kontrole higijene, generalnog čišćenja zgrade, održavanja i kontrola protivpožarnih sistema, uvođenja i održavanja interfona i video nadzora, zamena stare ili izvođenje nove električne i vodovodne instalacije, pranja i krečenja fasade, krečenja zgrade i zajedničkih prostorija, zamene stakala, vrata, prozora, utikača, prekidača, plafonjera, brava i cilindara, zamene sijalica, popravke krova, kao i sve otale poslove na zahtev zgrade.