Protivpožarna zaštita

Zakon o zaštiti od požara propisuje da svaka zgrada mora imati odgovarajuću protivpožarnu zaštitu. To se područje bliže uređuje podzakonskim aktima.

Vatrogasni aparat se upotrebljava za početno gašenje malih požara koji se još nisu proširili.

Hidranti – gašenje vodom, koriste se u slučajevima kada se požar već proširi na veći deo objekta.

Hidranti se koriste samo od trenutka kada je električna energija  isključena!

PP zaštita u zgradi mora biti ispravna i u funkciji i mora se ispitivati u akreditovanim ustanovama u skladu sa zakonskim odredbama i instrukcijama proizvođača.

Protivpožarni aparati su jednostavni uređaji, ali je simptomatično koliko je mali broj ljudi koji umeju da ih koriste pravilno. Dešava se da se često nakon požara čuju kritike na račun “neispravnih” aparata, a po pravilu se pokaže da su aparati bili ispravni, ali su pogrešno upotrebljeni. Najčešće se dešava da je aparat ispravan, ali korisnik nije umeo da ga aktivira, ili je aparat bio pravilno aktiviran, ali je pogrešno upotrebljen.

Iako su spolja slični, aparati se razlikuju jer različito aktiviraju i koriste u različitim situacijama.

Najčešće se srećemo sa dva tipa aparata:

  • “S” aparatima čije sredstvo za gašenje je suvi prah (soda bikarbona)
  •  CO2 aparatima, čije sredstvo za gašenje je plin (ugljen dioksid)

Sve je to napisano i na samim aparatima, ali u žurbi i panici kada adrenalin učini svoje, one malo pomažu. Pre svega, svi bi trebalo da znaju vizuelnu razliku između ovih aparata, a da bi to i upamtili, potrebno je upoznati se i sa osnovnim principima rada.