Profesionalni upravnik je funkcija u zgradi koja se uvodi odlukom skupštine stambene zajednice. Profesionalnog upravnika bira skupština zgrade ukoliko niko od stanara ne želi da prihvati obavezu upravnika, ili ukoliko svi stanari smatraju da je za samu zgradu bolje da se upravljanjem bavi profesionalac.

Za izbor profesionalnog upravnika potrebno je 2/3 glasova od ukupnog broja vlasnika stanova/lokala

Prinudni upravnik je funkcija koju u zgradu uvodi jedinica lokalne samouprave u slučajevima kada u određenom roku nisu ispoštovane odredbe zakona. Prinudni upravnik vrši poslove upravljanja sve dok stambena zajednica ne donese odluku o izboru upravnika ili dok ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju.