Na početku saradnje sa svakom zgradom, poklanjamo led rasvetu na ulazu, novu oglasnu tablu i postavljamo kante za otpatke kako bi se sprečilo raznošenje papira, prljavštine i drugog otpada u zajednilčkim prostorijama.

Povoljnost koju zgrada dobija uspostavljanjem saradnje sa nama je lista proverenih saradnika na održavanju i popravkama u zgradi kao i preuzimanje svih obaveza administracije kod nadležnih kompanija i institucija.

Ono što je najvažnije u zgradama sa dotrajalom infrastrukturom, naša kompanija pronalazi načine da obezedi sredstva za popravku, renoviranje i investiciona održavanja zgrade za koje u trenutnim uslovima nije lako pronaći sredstva. Na tržištu su dostupni fondovi, grantovi i povoljni krediti i kompanija ”Moj Upravnik” traga za ovim sredstvima i predstavlja ih svojim klijentima koji odlučuju da li će za određene poslove aplicirati.