Skupština stambene zajednice odlučuje o:

 • biranju i razrešavanju upravnika;
 • donošenju odluka o poveravanju upravljanja zgradom, odnosno izboru profesionalnog upravnika;
 • uzimanju kredita;
 • određivanju visine mesečnog iznosa koji plaćaju vlasnici posebnih delova za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti stambene zajednice, i to na ime troškova održavanja, troškova za rad organa stambene zajednice i drugih troškova;
 • donošenju programa održavanja i staranju o održavanju zajedničkih delova zgrade;
 • donošenju odluke o organizovanju poslova održavanja zgrade, odnosno o poveravanju poslova održavanja zajedničkih delova zgrade;
 • preduzimanju radova na zajedničkim delovima zgrade;
 • održavanju zemljišta za redovnu upotrebu zgrade;
 • fizičko-tehničkom obezbeđenju zgrade i stvari na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade;
 • korišćenju zajedničkih delova zgrade izdavanjem njihovih delova trećim licima ili vlasnicima posebnih delova;
 • načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade; unapređenju zajedničkih delova zgrade;
 • osiguranju iz člana 30. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada;
 • postavljanju, odnosno ugradnji stvari na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade i visini naknade koju plaćaju vlasnici tih stvari;
 • usvajanju izveštaja o radu upravnika, odnosno profesionalnog upravnika, koji posebno sadrži prikaz realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenju sredstava za realizaciju svake od aktivnosti;
 • visini naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;
 • drugim pitanjima od značaja za stambenu zajednicu.