Pravila vlasnika

Vlasnici stanova i lokala u zgradi mogu svoje međusobne odnose, prava i obaveze urediti i pravilima o međusobnim odnosima.

Ta pravila se nazivaju PRAVILA VLASNIKA.

Odluku o donošenju pravila vlasnika donose svi vlasnici stanova jednoglasno.

Pravila vlasnika  sadrže obaveze koje vlasnici posebnih delova imaju po zakonu, kao i način donošenja svih akata i odluka iz nadležnosti skupštine stambene zajednice i upravnika.

Pored obaveznih elemenata, pravila vlasnika mogu urediti i:

  • druge odnose vlasnika stanova
  • način upravljanja i održavanja zgrade
  • poveravanje pojedinih poslova iz nadležnosti skupštine stambene zajednice profesionalnom upravniku
  • način upotrebe zajedničkih delova zgrade
  • način učešća u troškovima održavanja i upravljanja zgradom
  • kućni red zgrade
  • očuvanje spoljašnjeg izgleda zgrade i sl.

Sastavni deo pravila vlasnika čini evidencija posebnih i zajedničkih delova zgrade.

Svaki vlasnik posebnog dela zgrade može pokrenuti inicijativu za donošenje pravila vlasnika.

Uvid u sadržinu pravila vlasnika može izvršiti svako zainteresovano lice.

Pravila vlasnika registruju se i objavljuju u Registru stambene zajednice u skladu sa zakonom.