17 03, 2017

Šta je fond zgrade?

By | March 17th, 2017|0 Comments

Rezervni fond zgrade Rezervni fond zgrade predviđen je i Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada. Visina izdvajanja za fond zgrade određuje se odlukom skupštine stambene zajednice. Ovo je i predmet odlučivanja lokalne samouprave. Visina izdvajanja po stanu ne može biti manja od iznosa koji aktom o investicionom održavanju zgrada propisuje opština ili grad. Ovaj iznos predstavlja rezervni [...]

26 02, 2017

Šta spada u zajedničke delove zgrade?

By | February 26th, 2017|0 Comments

Zajednički delovi zgrade U zajedničke delove zgrade spada sve što je izvan stana, lokala ili izdvojenog dela a pripada zgradi. Zajednički delovi zgrade služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova, odnosno zgradi kao celini, i to su: stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa [...]

10 02, 2017

Šta je energetska sanacija zgrade?

By | February 10th, 2017|0 Comments

Energetska sanacija zgrade je izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećoj zgradi, kao i popravka ili zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog ili manjeg kapaciteta, kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne utiče na bezbednost susednih objekata i saobraćaja, ne utiče na zaštitu od požara i zaštitu [...]

10 02, 2017

Šta su pravila vlasnika?

By | February 10th, 2017|2 Comments

Pravila vlasnika Vlasnici stanova i lokala u zgradi mogu svoje međusobne odnose, prava i obaveze urediti i pravilima o međusobnim odnosima. Ta pravila se nazivaju PRAVILA VLASNIKA. Odluku o donošenju pravila vlasnika donose svi vlasnici stanova jednoglasno. Pravila vlasnika  sadrže obaveze koje vlasnici posebnih delova imaju po zakonu, kao i način donošenja svih akata i [...]

6 02, 2017

Da li postoji odgovornost zbog neodržavanja zgrade?

By | February 6th, 2017|0 Comments

Vlasnik stana odgovara za štetu koja potiče od njegovog prostora ako ne održava svoj stan u skladu sa zakonom ili ukoliko je onemogućio prilaz drugim delovima zgrade, bez obzira na krivicu. Za štetu koja proistekne od zajedničkih delova zgrade odgovara stambena zajednica, a shodno tome i vlasnici stanova, lokala i drugih posebnih delova zgrade. U [...]

6 02, 2017

Kako se plaća održavanje zajedničkih delova zgrade?

By | February 6th, 2017|0 Comments

Održavanje zajednički delova zgrade plaćaju svi vlasnici stanova, lokala, garaža i ostalih posebnih delova zgrade koji joj propadaju u skladu sa zakonom. U troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom vlasnici stanova i ostalih posebnih delova zgrade učestvuju: srazmerno broju u odnosu na ukupan broj stanova i ostalih posebnih delova, za troškove radova tekućeg [...]

6 02, 2017

Čija je obaveza održavanje zgrade?

By | February 6th, 2017|0 Comments

Čija je obaveza održavanje zgrade? Obavezu da održavaju zgradu imaju svi vlasnici stanova, lokala, garaža i ostalih zajedničkih i posebnih delova koji pripadaju zgradi. Održavanje zgrade mora da obezbedi funkcionalnost i eliminiše opasnost od štete ili nemogućnosti korišćenja drugih delova zgrade. Održavanje zgrade se može ugovorom poveriti pravnim licima ili preduzetnicima koji se bave poslovima [...]