10 02, 2017

Na koji način profesionalni upravnik može poboljšati upravljanje zgradom?

By | February 10th, 2017|0 Comments

Profesionalni upravnik preuzima sve poslove upravnika zgrade. Pored toga, stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade, prima prijave kvarova ili drugih problema kao što su buka u zgradi ili sve drugo što ometa normalan život. Svaku prijavu od stanara, profesionalni upravnik je dužan da prosledi nadležnom organu i zahteva preduzimanje odgovarajućih [...]

6 02, 2017

Kada prestaje mandat prinudnog upravnika?

By | February 6th, 2017|0 Comments

Profesionalni upravnik vrši poslove upravljanja sve dok stambena zajednica ne donese odluku o izboru upravnika ili dok ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju. Dakle mandat prinudnog upravnika nije definisan, ali on ostaje u zgradi sve dok se ne ispune uslovi iz stava 1. člana Člana 57 Zakona o stanovanju i upravljanju zgradama.

6 02, 2017

Na koji način se bira profesionalni upravnik?

By | February 6th, 2017|0 Comments

Poslovi upravljanja mogu biti povereni profesionalnom upravniku, odlukom stambene zajednice, koja na Skupštini u svakom trenutku može odlučiti da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika. Odluka o poveravanju poslova profesionalnom upravniku može se doneti i donošenjem pravila vlasnika. Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, i može [...]

6 02, 2017

Koja je razlika između profesionalnog i prinudnog upravnika?

By | February 6th, 2017|0 Comments

Profesionalni upravnik je funkcija u zgradi koja se uvodi odlukom skupštine stambene zajednice. Profesionalnog upravnika bira skupština zgrade ukoliko niko od stanara ne želi da prihvati obavezu upravnika, ili ukoliko svi stanari smatraju da je za samu zgradu bolje da se upravljanjem bavi profesionalac. Za izbor profesionalnog upravnika potrebno je 2/3 glasova od ukupnog broja [...]

3 02, 2017

Koje su obaveze profesionalnog upravnika?

By | February 3rd, 2017|0 Comments

U skladu sa pravima i obavezama iz Zakona, upravnik zastupa i predstavlja stambenu zajednicu. To znači da sa početkom primene Zakona mora da: podnese prijavu za upis stambene zajednice u registar stambenih zajednica,  izvrši poslove označavanja posebnih delova i drugih prostorija kao zajedničkih ili samostalnih delova zgrade, izvrši popis posebnih i zajedničkih delova zgrade, na [...]

3 02, 2017

Šta je profesionalni upravnik Zgrade?

By | February 3rd, 2017|0 Comments

Stambena zajednica može u svakom trenutku odlučiti da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika.  Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja. Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za to ovlasti stambena zajednica i zastupnik organizatora profesionalnog upravljanja.