Bez upravljanja ne radi ni jedan tehnički sistem – od automobila do laboratorija. I nekretnine su tehnički složene stvari i već za to traže odgovarajuće upravljanje. Upravljanje nije samo stvar tehnike već i mendžmenta, a takođe i međusobnih odnosa. Upravljanje zgradama povezuje pravo, ekonomiju, finansije, tehniku, a u interesu vlasnika, drugih korisnika nekretnine i društvene zajednice – u okvirima zakona i dobrih običaja.

Nema dobrog domaćinstva bez dobrog upravljanja. Vlasnici stanova u zgradi su u jednoj zajednici, a u njoj oni su dužni – osim za svoj posebni deo (najčešće stan, lokal ili garaža) da odgovorno brinu za zgradu u celini. Ta briga nije samo na rečima, već ima svoju cenu.

Upravljanje nije isto što i tehničko održavanje, mada se u praksi neretko na to svodi. Održavanjem se obezbeđuje pravilna upotrebljivost zgrade (građevinska i funkcionalna ispravnost) za koju je i dobijena upotrebna dozvola. Što se bolje upravlja zgradom dostupnije su moderne tehnologije kao što su protivpožarna zaštita, grejanje, vodosnabdevanje, upravljanje otpadom itd. Zato se održavanje proteže od hitnih intervencija do takozvanih velikih popravki, koje u stvari predstavljaju rekonstrukcije i modernizaciju. U svakom slučaju održavanje zgrade trebalo bi da zadovolji osnovne standarde savremenog života, a to su: sigurnost korišćenja, zaštita zdravlja i života i zaštita životne sredine.

Približava se vreme kada će se sve češće uz pitanje o ceni kvadratnog metra postaviti i pitanja:

  • u kakvom je stanju zgrada?
  • Kakvi su suvlasnici i stanari?
  • Kako se obavlja upravljanje?

Oblast profesionalnog uporavljanja zgradama u Srbiji je nova, ali cilj je da obezbedi da svaki upravnik dobrom organizacijom, cenom, pogodnostima, kompetentnim praćenjem i nadzorom stanja zgrade kojom upravlja, načinom informisanja skupštine zgrade, savetima i edukacijom vlasnika stanova, stekne poverenje što će moći da potvrde nezavisni stručnjaci. U tome je neophodna saradnja sa vlasnicima stanova. Vremenom će sve više dolaziti do izražaja dobri primeri iz prakse upravljanja.

Kada se postavljaju pitanja, kao što je recimo: da li je moguće da je u “istoj” zgradi kao što je naša profesionalno upravljanje dvostruko skuplje ili jeftinije? – pomoći će dobar primer iz konkretne prakse. Videće se zašto je negde ostvareno ono što izgleda teško ostvarivo i da li su iskustva tog primera primenjiva? Upoznavanje dobrih primera iz prakse upravljanja olakšaće i mediji, koji bi trebalo da obaveštavaju širu javnost o prednostima i nedostacima stanja i standarda života. Neophodno je znati i tipologiju zgrada kao što su na primer apartmanske zgrade, stalno naseljene zgrade ili zgrade u starim gradskim jezgrima, a to će biti jasnije kada se oforme registri stambenih zajednica.

Upravljanje nekretninama je umeće rukovođenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njene vrednosti. Pravni pojam upravljanja je pravo svakoga vlasnika stana ili drugog posebnog dela da odlučuje o svemu što se tiče predmeta zajedničkog vlasništva. Neposredni učesnici upravljanja su vlasnici stanova i upravnik. Vlasnici se brinu i odgovaraju za svoje vlasništvo, a izvršne poslove poveravaju upravniku. U tom smislu dužni su da brinu za nekretninu u celosti (zajedničke delove i uređaje, instalacije itd.).

Pored finansijskih izdvajanja za kvalitetno upravljanje potrebna je i razvijena svest o posedovanju nekretnine i izvršavanju prava i obaveza koje iz toga proizlaze. Osnovna pravila ponašanja vlasnika i ostalih korisnika nekretnine (zakupci, podstanari) navedena su u Kućnom redu.