Odluka o komunalnom redu na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 39/2008, 6/2010, 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017)

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 33/1993, 4/1994, 2/1995, 6/1996, 12/1996 – prečišćen tekst, 14/1996, 6/1999, 11/2005)

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 37/2011, 55/2011, 34/2014, 114/2016, 19/2017)

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Sl. glasnik RS“, br. 57/2004, 82/2004, 98/2013 i 104/2014)

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima („Sl. glasnik RS“, br. 55/2015, 78/2015)

Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode („Sl. list grada Beograda“, br. 23/2005, 2/2011, 29/2014)

 

Odluka o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja registra profesionalnih upravnika („Sl. glasnik RS“, br. 64/2017)