Održavanje zgrade

Savremeni koncept organizacije upravljanja i održavanja stambene zgrade dovešće do porasta materijalne vrednosti vašeg stana koji, još uvek, obezbeđuje najveću materijalnu sigurnost za najveći deo populacije. S jedne strane, očuvanost zgrade na drugom je mestu faktora koji opredeljuju kupce stanova da se opredele za neku nekretninu, a s druge, svojina može biti osnov za dobijanje hipotekarnog kredita kojim porodica rešava mnoga krupna životna pitanja, od školovanja dece, lečenja u inostranstvu, pa sve do rešavanja novonanstalih stambenih potreba.

Održavanje zgrade podrazumeva:

 • Tekuće održavanje
 • Hitne intervencije 
 • Investiciono održavanje

Tekuće održavanje zajedničkih delova stambene zgrade obuhvata:

 • čišćenje zajedničkih prostorija
 • čišćenje trotoara oko zgrade
 • deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija
 • čišćenje oluka i ravnih krovov
 • održavanje lifta
 • održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija
 • održavanje rasvete u zajedničkim delovima zgrade
 • održavanje interfona
 • održavanje video-nadzora
 • održavanje zelenila

Održavanje zgradeo obuhvata i redovne preglede i servisiranje protivpožarnih sistema, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade i drugi radovi koji obezbeđuju zadovoljavajuće korišćenje zgrade.

Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.

Skupština stambene zajednice donosi program održavanja kojim se definišu planovi za tekuće i investiciono održavanje.

Pored usluge upravljanja moguće je posebno ugovoriti pružanje usluga tekućeg održavanja