Liftovi u zgradama su vlasništvo stambene zajednice, što znači da su za njih odgovorni vlasnici stanova i lokala u zgradama. Prema Pravilniku o bezbednosti liftova, bezbednost liftova tokom veka upotrebe je odgovornost vlasnika liftova. Vlasnik ima obavezu održavanje, vanrednog i redovnog pregleda liftova tokom njihovog veka upotrebe.

Obaveza vlasnika je i održavanje lifta, a to podrazumeva obezbeđivanje bezbednog rada lifta i njegovih sastavnih delova, a naročito pregled postrojenja lifta i kontrola njegovog rada prema uputstvu za upotrebu i uputstvu za održavanje, otklanjanje utvrđenih nedostataka, kao i zamena neispravnih i oštećenih sastavnih delova lifta.

Za svaki lift mora da postoji uputstvo za upotrebu, uputstvo za održavanje, kao i uputstvo za spašavanje lica iz lifta. Vlasnik lifta obezbeđuje redovan pregled lifta. Redovni pregled lifta obavlja se najmanje jednom godišnje. U postupku redovnog pregleda lifta proverava se: ispravan rad opreme za bezbednost i zaštitu; ispravnost druge opreme koja bi mogla da utiče na bezbednost; da li su nastale promene na liftu koje mogu da utiču na bezbednost; da li su nastale promene u okruženju koje mogu da utiču na bezbednost; da li dolazi do promena kod upotrebe lifta koje mogu da utiču na bezbednost; da li se na liftu nalaze sve oznake i uputstva za upotrebu, održavanje i spašavanje lica iz lifta; da li su u knjigu održavanja lifta upisane sve promene nastale od poslednjeg redovnog pregleda; da li su od poslednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci koji su utvrđeni u Izveštaju o pregledu.

Posle obavljenog pregleda lifta sačinjava se Izveštaj o pregledu, koji sadrži sve eventualne nedostatke na liftu i potrebne postupke za njihovo otklanjanje, kao i rok za njihovo otklanjanje. Vlasnik lifta posle dostavljenog Izveštaja o pregledu preduzima sve potrebne radnje radi otklanjanja svih nedostataka koji su utvrđeni u Izveštaju o pregledu.

Prosečna starost liftova u Srbiji je između 30 i 40 godina. Nisu retke situacije da skupštine stanara usled neobaveštenosti ne obavljaju  redovne godišnje preglede. Ukoliko se ne dogodi nesreća sa ljudskim žrtvama, na to niko i ne obraća pažnju. Ali, ukoliko dođe do nezgode sa povredama ili gubitkom ljudskog života, tada na scenu stupaju inspekcijske službe, uviđaji, veštačenja i traže se krivci. Pošto stambene zgrade potpuno pripadaju vlasnicima stanova, skupštine stanara ili profesionalni upravnici koji su izabrani od strane stanara su odgovornni da se staraju o poštovanju zakona i ispravnosti i bezbednosti liftova.

Nepoštovanje propisanih procedura može da dovede do ozbiljnih havarija na liftu, a u ekstremnim slučajevima, izazove i ljudske žrtve. U okviru usluga profesionalnog upravljanja zgradom kompanija ’’Moj upravnik d.o.o.’’ organizuje i redovni pregled i održavanje liftova u Vašoj zgradi.

Za sve dodatne informacije informišite se ovde ili nas kontaktirajte  na imejl: office@mojupravnik.rs ili putem telefona 060/0-801-816 i 060/0-801-817.