U razgovoru sa stručnjacima koji se bave posredovanjem u prometu nekretninama, često se može čuti koje sve informacije kupci traže, kada krenu u potragu za svojim novim domom. Pored lokacije, godine izgradnje, strukture stana, rasporeda prostorija, kupce sve više interesuje i podatak da li stambena zgrada u kojoj kupuju stan ima službu tehničkog održavanja, da li postoji servis koji pruža sve potrebne informacije i usluge u smislu funkcionisanja same zgrade kao celine. Ljudi se sve više odlučuju za stanovanje u zgradama koje imaju organizovan sistem, u kojem se problemi rešavaju u par mailova sa službom koja je angažovana za te usluge. Iako je postojanje takvog servisa odlika samo elitnih stambenih kompleksa, uvodjenje profesionalnog upravljanja je postalo praksa i u pojedinačnim i starijim zgradama, kojima je profesionalno upravljanje možda i najpotrebnije.

Agenti klijentima koji prodaju svoje nekretnine često savetuju da pre oglašavanja stan generalno srede i okreče ukoliko je to moguće, kako bi stambeni prostor izgledao što lepše i primamljivije za kupce.

Agenti savetuju

Ono što iskusni agenti takodje savetuju svojim klijentima, to je da svoj stan osiguraju polisom od osnovnih rizika, kao što su požar, izlivanje vode usled pucanja cevi i slično, jer se i na taj način povećavaju šanse za prodaju nekretnine. Sama polisa osiguranja može da Vam sačuva nekoliko stotina eura prilikom “pogadjanja” oko cene, jer je to važan adut u Vašim rukama kada prodajete svoj stan ili kuću. Iako se jako mali broj odluči na ovaj korak, mnogo je veći broj onih koji bi svoj stan osigurali, ali to ne smatraju bitnim faktorom, koji može na bilo koji način da utiče na prodaju njihovog stana. Generalno je zastupljeno mišljenje da “valjda neće ništa da se desi” ili da je imovinsko osiguranje “bespotrebno bacanje para”, obzirom na činjenicu da je godišnji izdatak za osiguranje stana od 70 kvm oko 80 – 100 eura, u zavisnosti od broja i vrsta rizika, koje polisa pokriva. Ako za primer uzmemo glavni grad, postoji veliki broj stambenih zgrada koje nemaju funkcionalan dojavni sistem, kao ni neophodnu opremu za gašenje požara. Pored toga, zgrade su nekoliko decenija stare, kao i sve zajedničke instalacije, pa su problemi sa pucanjem cevi i izlivanjem vode i fekalija neminovnost i situacije, u kojima se osećamo prilično bespomoćno, dok gledamo kako nam voda uništava parket od nekoliko stotina eura.