Pogledajte deo koji se odnosi na profesionalne upravnike od 24 minuta i 24 sekunde ako već ne želite da gledate jutarnji program.