Zakon o zaštiti od požara propisuje da svaka zgrada mora imati odgovarajuću protivpožarnu zaštitu. To područje bliže se uređuje podzakonskim aktima.

Vatrogasni aparat se upotrebljava za početno gašenje malih požara, koji se još nisu proširili, a hidrantne instalacije – gašenje vodom, koriste se u slučajevima kada se požar već proširi na veći deo zgrade. Hidrantne instalacije koriste se samo od trenutka kada je električna energija  isključena. Protivpožarna zaštita u zgradi mora biti ispravna i u funkciji i mora se ispitivati u akreditovanim ustanovama u skladu sa zakonskim odredbama i instrukcijama proizvođača.

Veoma često se dešava da sistemi protvipožarne zaštite u zgradama ne funkcionišu, a često je razlog za to i krađa aparata i delova sistema. Upravnik zgrade bi trebalo da vodi računa o periodičnim pregledima i kontrolnom ispitivanju vatrogasnih aparata. Da bi se što manje otuđivali vatrogasni aparati sa stepeništa, neki proizvođači su počeli da nude vatrogasne ormariće s bravicom i prozirnim prednjim staklom koje se za slučaj požara može razbiti. Ti ormarići imaju različiti dizajn, veličinu i cenu, a profesionalni upravnici naše kompanije koji upravljaju zgradama mogu pripremiti ozbiljne ponude na osnovu kojih se može doneti odluka o nabavci na sastanku skupštine zgrade.

Upotreba protvipožarnih aparata

Protivpožarni aparati su jednostavni uređaji, ali je simptomatično koliko je mali broj ljudi koji umeju da ih koriste pravilno. Dešava se da se nakon požara čuju kritike na račun “neispravnih” aparata, a po pravilu se pokaže da su aparati bili ispravni, ali su pogrešno upotrebljeni. Najčešće se dešava da je aparat ispravan, ali korisnik nije umeo da ga aktivira, ili je aparat bio pravilno aktiviran, ali je pogrešno upotrebljen.

Iako su spolja slični, aparati se razlikuju jer se različito aktiviraju i koriste u različitim situacijama. Najčešće se srećemo sa dva tipa aparata, takozvanim “S” aparatima čije sredstvo za gašenje je suvi prah (soda bikarbona) i CO2 aparatima, čije sredstvo za gašenje je plin (ugljen dioksid). Sve je to napisano i na samim aparatima, ali u žurbi i panici kada adrenalin učini svoje, one malo pomažu.

Pre svega, svi bi trebalo da znaju vizuelnu razliku između ovih aparata, a da bi to i upamtili, potrebno je upoznati se i sa osnovnim principma rada.

CO2 APARAT ispunjen je plinom, ugljen dioksidom, koji je zbog vrlo visokog pritiska unutar boce u tekućem stanju. Kada se aparat aktivira, ugljen dioksid se iz tečnog stanja pretvara u plin, pri čemu mu je potrebna toplota koju uzima iz okoline.

Zbog toga je temperatura plina na izlazu iz aparata nekoliko desetina stepeni ispod nule zbog čega se sva vlaga iz vazduha pretvara u led. Ako ventil na boci nije dovoljno otvoren, suženi otvor mlaznice će se jednostavno zalediti i zaustaviti isticanje plina iz boce.

Niska temperatura plina i stvaranje leda koji se često naziva i “suvi led”, osnovni su razlozi zbog kojih CO2 aparati imaju ventil sa točkićem i rukohvat za karakterističnu plastičnu mlaznicu koja se širi pri kraju kao metla. Nedovoljno otvaranje ventila je najčešća greška prilikom aktiviranja CO2 aparata.

Najvažnije je zapamtiti! TOČAK na ventilu CO2 aparata mora se otvoriti do kraja. Zbog vrlo niske temperature mlaznica se mora držati za rukohvat i nikako se iz neposredne blizine ne sme usmeravati prema ljudima, životinjama i biljkama, zato što izuzetno hladan plin može izazvati promrzline.

Neki CO2 aparati nemaju ventil s točkićem. Da bi se izbegao problem nedovoljnog otvaranja ventila, mnogi proizvođači na manje aparate umesto ventila sa točkićem ugrađuju ventil koji se otvara pritiskom na ručicu.

”S” APARAT je ispunjen suvim prahom, a kao pogonsko sredstvo koristi se plin pod pritiskom. Kod nekih aparata, u stanju mirovanja pritisak unutar boce je normalan i prah miruje na njenom dnu. U unutrašnjosti gornjeg dela boce, ispod mehanizma sa ručicom (ili dugmetom), nalazi se jedna manja boca u kojoj se nalazi plin (CO2) pod visokim pritiskom.

Kada se aktivira ovaj aparat kratkotrajnim stiskanjem ručice (ili pritiskom na dugme), prvo se oslobađa plin iz manje boce i ispunjava prostor veće boce, pri čemu izaziva kovitlanje praha unutar boce. Tek nakon nekoliko sekundi od aktiviranja ovaj aparat je spreman za delovanje. Deluje se tako što se pritiskanjem na ručicu koja se nalazi na mlaznici aparata, prah u kratkotrajnim mlazovima usmjerava na vatru.

U praksi, najčešća greška je da nakon aktiviranja ovog aparata, odmah pristupa gašenju.  Privremenim delovanjem, plin iz male boce ne može da uskovitla prah u aparatu i on je ostao na dnu boce a plin je istekao. Na taj način se ispravan aparat učini beskorisnim.

U novije vrijeme sve više se koriste aparati sa suvim prahom pod stalnim pritiskom. Ovi aparati su spremni za delovanje odmah nakon aktiviranja. Kako bi zgrada na pravi način odabrala protivpožarne aparate ali i obezbedila se od krađe, potrebno je da se u nabavku uključi neko ko može da pronađe najoptimalnije aparate poput, funkcionalnosti, cene i lakoće rukovanja. Kompanija ’’Moj Upravnik’’ može omogućiti sve pomenute povoljnosti, svim svojim korisnicima usluga. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na imejl: office@mojupravnik.rs ili putem telefona 060/0-801-816