U Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada je propisano da jedinica lokalne samouprave propisuje kućni red u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na svojoj teritoriji.

Pravilima o kućnom redu se ograničavaju prava vlasnika stanova u korišćenju nji­hovog stambenog prostora, na način da ne narušavaju prava drugog vlasnika u korišćenju njegovog stana ili zajedničkog prostora, bezbednost zgrade i njene oko­line, zdravlja i bezbednosti ljudi.

U skladu sa tim zahtevima se formulišu pravila kućnog reda. Pošto je svaka st­ambena zgrada u specifičnom okruženju i suočava se sa specifičnim problemima, pravila kućnog reda mogu biti različita i mogu se odnositi na pojedinačne zgrade, ali i na stambene blokove.

Beogradska Odluka o kućnom redu je odlična polazna osnova za izradu inter­nog dokumenta. Pod kućnim redom podrazumevaju se pravila ponašanja vlasnika, odnosno korisnika stanova i drugih posebnih delova zgrade, vezana za korišćenje stanova i drugih posebnih delova zgrade, zajedničkih delova zgrade i zajedničkih uređaja i instalacija u zgradi, kao i druga pitanja kojima se obezbeđuje mirno i nesmetano korišćenje zgrade.

Pošto je to važan dokument, on treba da se usvaja odlukom na gen­eralnom godišnjem sastanku skupštine, a može ga sačiniti predsednik skupštine i dostaviti nacrt pravilnika vlasnicima, pre sastanka, u pisanoj formi. Sami vlasnici na sastanku daju svoje pred­loge i primedbe, što se beleži u zapis­niku, te se na osnovu nacrta pravilnika i primedaba vlasnika, sačinjava konačna verzija, koju svi prihvataju zapisnički i primaju kopiju. Pravilnik može biti posebno izložen kod ulaza u zgradu.

O sprovođenju kućnog reda staraju se vlasnici, odnosno korisnici stanova i drugih posebnih delova zgrade i skupština zgrade. Pravilnik o kućnom redu treba da sadrži sledeće elemente:

 • vremenski period pridržavanja kućnog mira (npr tokom noći od 22 do 6 časova i između 14 i 17 časova)
 • pravila za korišćenje terasa, kao npr. i način obezbeđivanja saksija na ter­asama i prozorima
 • odgovornost za štete
 • pravila za sušenje veša
 • način postavljanja dodatnih uređaja i instalacija (npr. klima uredjaja)
 • pravila za odlaganje otpada
 • pravila za držanje kućnih ljubimaca
 • pravila za korišćenje zajedničkih unutrašnjih i spoljnih površina
 • pravila vezana za bezbednost (npr. zaključavanje spoljnih vrata)
 • način obaveštavanja vlasnika o svim važnim pitanjima
 • raspored i organizovanje obavljanja nekih iznenadnih ili neodložnih ak­tivnosti od strane vlasnika (npr. čišćenje snega i leda)
 • pravila protivpožarne zaštite i drugo, od posebnog interesa za vlasnike