Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova („Sl. glasnik RS“, br. 43/1993)

Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Sl. glasnik RS“, br. 3/2011, 97/2015)