Uslovi saradnje sa MojUpravnik d.o.o.

Kompanija MojUpravnik d.o.o. je u mogućnosti da sklopi ugovor sa registrovannim stambenim zajednicama, koje imaju ugovorene usluge sa advokatskom kancelarijom, u svrhu utuživanja neplatiša, odnosno efikasnije naplate potraživanja od stanara.

Time se stvaraju uslovi za olakšano funkcionisanje stambene zajednice, bez finansijskog tereta koji generišu neplatiše. Ukoliko stambena zgrada nije u mogućnosti da angažuje advokata u svrhu utuživanja neplatiša, kompanija Moj UPRAVNIK d.o.o. će za tu namenu obezbediti usluge advokatske kancelarije, potpuno besplatno.

U slučaju pokretanja sudskog postupka odnosno prinudne naplate protiv stanara, koji ne izvršavaju svoje obaveze prema stambenoj zgradi, stambena zajednica je dužna da plati samo sudske takse za pokretanje postupka.

Više informacija možete dobiti na office@mojupravnik.rs.