Upravljanje zgradom

Poslovi upravljanja zgradom mogu se podeliti u tri grupe:

 • Administrativni
 • Finansijski
 • Tehnički

Administrativni poslovi 

 • osnivanje stambene zajednice (ukoliko nije osnovana),
 • izrada pečata,
 • pribavljanje PIB-a i matičnog broja stambene zajednice
 • otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 • zastupanje i predstavljanje stambene zajednice
 • upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 • podnošenje prijave za registraciju Pravila vlasnika
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi izdati u zakup, izvršava odluke stambene zajednice,
 • priprema i zaključivanje ugovora za održavanje higijene, lifta i dr,
 • nadzor nad radom osoblja (domar, čistačica i dr),
 • informisanje stanara i sačinjavanje izveštaja

Finansijski poslovi 

 • raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice
 • vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice
 • priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama
 • naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade
 • priprema, štampa i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade u poštanske sandučiće
 • prinudna naplata potraživanja stambene zajednice
 • izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave stambene zajednice u slučaju da ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajedničkih delova

Tehnički poslovi 

 • realizaciju godišnjeg programa održavanja
 • organizaciju radova na tekućem i investicionom održavanju,
 • organizacija radova na hitnim intervencijama,
 • briga o kućnom redu,
 • podrška svim zajedničkim aktivnostima stanara stambene zajednice
 • obnovu i unapređenje kvaliteta  imovine stambene zajednice.

Upravljanje stambenom zajednicom zakonska je obaveza prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 30. decembra 2016. godine.

Članom 56. Zakona predviđeno je da skupština stambene zajednice  u svakom trenutku može odlučiti da poveri upravljanje profesionalnom upravniku.

Međusobna prava i obaveze skupštine stambene zajednice i profesionalnog upravnika regulišu se Ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

Ugovoreno upravljanje stambenom zajednicom definisano je, s jedne strane, Ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, a s druge strane, Pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici (ukoliko su takva pravila doneta na skupštini stambene zajednice).

zgrado manager

Objedinjena naplata

Sistem objedinjene naplate omogućava brzu, racionalnu i ekonomičnu obradu podataka i naplatu svih usluga (upravnik, čišćenje zgrade, održavanje lifta, rezervni fond…)  putem jedne uplatnice.

Glavne prednosti objedinjene naplate:

 • sve usluge na jednom računu
 • plaćanje na jednom mestu
 • manji troškovi platnog prometa
 • transparentnost računa

Aktivni telefon 

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju svakog dana od 9 – 15 časova.

CALL centar  Vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno za sve hitne intervencije u zgradi