Najznačajnija odlika stambenih zgrada u Srbiji, kada je u pitanju korišćenje energije je velika potrošnja bez mera racionalnizacije. Kada je u pitanju grejanje, u Srbiji se, prema procenama stručnjaka, troši troši po stanovniku 40 odsto više energije za grejanje nego u Evropi. U poslednje vreme, zbog porasta temperatura tokom letnjih meseci situacija je veoma slična i kada je u pitanju upotreba energije za hlađenje. Energija se troši i za osvetljenje i za napajanje električnih uređaja u domaćinstvima.

Neophodno je voditi računa o energetskoj efikasnisti, kako bi se situacija promenila. Potrošnja energije za grejanje u prosečno termički izolovanim zgradama u Srbiji iznosi oko 60% ukupne potrošnje energije. Od toga, 70% odnosi se na potrošnju toplotne energije, na koju prvenstveno utiče trajanje sezone grejanja i zahtevana temperatura prostora Takođe, značajan uticaj ima i kvalitet mehaničkog sistema grejanja, ukupna grejana površina, kao i termička zaštita zgrade.

Da bi aktuelni propisi bili zadovoljeni i u skladu sa savremenim smernicama energetske efikasnosti, sve spoljnje konstrukcije potrebno je termički zaštititi.  Većina stambenih zgrada u Srbiji građena je prema energetski zastarelim propisima, kada je električna energija bila relativno jeftina, a propisi o toplotnoj zaštiti zgrada praktično nisu ni postojali. Takve zgrade predstavljaju velike potrošače i ne zadovoljavaju nove svetske trendove u zaštiti okoline i smanjenju emisije ugljendioksida.

Sa promenom propisa i unepređenjem životnih standarda potrebno je organizovati i upravljanje zgradom kako bi se kvalitet života poboljšao. U evropskim zemljama bivšeg sovjetskog bloka kao što su Slovačka ili Češka, gde su, kao i kod nas, veliki stambeni objekti građeni u drugoj polovoni prošlog veka i bez toplotne izolacije, sprovedene su rekonstrukcije zgrada u koje je ugrađena izolacija.

Najpoželjniji materijal za izolaciju je kamena vuna jer je dobar izolator i ima mogućnost difuzije pare, a na drugom mestu se nalazi stiropor. Pri izboru materijala za termičku zaštitu treba osim termičke provodljivosti uzeti u obzir i druge karakteristike materijala, kao što su otpornost na požar, faktor otpora difuziji vodene pare,  zvukovima, čvrstina, vek trajanja, otpornost na vlagu i drugo.

U Srbiji, najveći problem u postizanju energetske efikasnosti predstavljaju izgrađeni objekti, koji rasipaju veliku količinu energije. U razvijenijim zemljama postoje subvencionisani krediti za izolacione materijale i radove na izolaciji, čime je omogućeno uređivanje velikog broja objekata. Ovakav pristup rešavanju problema, mogao bi da reši problem i kod nas, jer bez programa institucionalne pomoći, bilo da su to državna pomoć, sredstva iz fondove Evropske Unije, ili povoljni krediti banaka, pojedinci ne mogu mnogo da urade.

U okviru usluga profesionalnog upravljanja zgradom kompanija ’’Moj upravnik d.o.o.’’ organizuje i poslove prikupljanja dokumentacije i izvođenja građevisnkih radova izolacije zgrade. Prikupljanje informacija i dokumentacije je obiman posao u uslovima komplikovanih birokratskih procedura u našoj zemlji. Svojim kontaktima i  poznavanjem propisa profesionalni upravnik može da odgovori svim zahtevima klijenta, kako u pribavljanju dozvola, tako i u obezbeđivanju informacija o raspoloživim finansijskim pakretima na tržištu. Na kraju, kada se pribavi sva dokumentacija i obezbede neophodne dozvole za početak radova, dobro organizovano upravljanje zgradom podrazumeva da upravnik u saradnji sa stanarima zgrade, obezbedi izvođenje radova na način da se posao uradi brzo i efikasno, a da se pritom ne remeti kućni red zgrade u normalan svakodnevni život stanara.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na imejl: office@mojupravnik.rs ili putem telefona 060/0-801-816 i 060/0-801-817.