Zakon o stanovanju i održavanju zgrada usvojen je juče 22.12.2016 u Skupštini Srbije. Iako je novi zakon često kritikovan dok je nacrt bio u proceduri i skupštinskoj raspravi, ono što je najvažnije za stanare u zgradama je da neće biti novih izdataka kada je održavanje u pitanju. Naime, sve troškove stanari su plaćali i do sada.

Prema novom zaknu predviđeno je da svaka zgrada mora da ima upravnika, što je funkcija koju je svaka zgrada i prema dosadašnjim propisima morala da ima, a to je bio predsednik kućnog saveta. Razlika je sada u tome da će stambene zajednice (nekadašnji kućni saveti) ubuduće imati mogućnost ne samo da biraju upravnika (nekadašnjem predsednika) među vlasnicima stanova, već će taj posao moći da prepuste profesionalcu.

Prvenstveno, stanari mogu između sebe da postignu dogovor da li će ulogu upravnika preuzeti neko od njihovih komšija, a mogu da se odluče i za profesionalnog upravnika. U novom zakonskom rešenju, uvedena je i institucja prinudnog upravnika zgrade, ali važno je naglastiti da će prinudni upravnik biti dodeljen zgradama samo u slučaju da stanari ne mogu da se dogovore o jednoj od prve dve opcije.

U slučaju da stanari ne mogu da se dogovore ko će upravljati odžavanjem zgrade, lokalna samouprava će im opredeliti licenciranog prinudnog upravnika sa liste koju će sačiniti Privredna komora Srbije. Poslovima profesionalnog upravljanja mogu se baviti privredna društva ili preduzetnici, a profesionalni upravnik moraće da prođe obuku i dobije licencu.

Kada je reč o troškovima održavanja zgrada, za građane neće biti novih troškova u odnosu na ona sredstva koja su do sada izdvajali za te namene kao stanari. Ipak, prednosti ovakvog organizovanja su evidentne, jer će se uvesti red u zgrade. Sa uvođenjem menadžmenta u zgradama lakše će se dolaziti do odluka o redovnom i vanrednom održavanju zgrada i ulaza.

Prostori oko zgrada u vlasništvu, mnoge zajedničke prostorije koje su do sada uglavnom bile nesređene i zakrčene, biće privedene svojoj nameni, a predloge za rešenja svih problema i unapređenje kvaliteta, skupštinama stambenih zajednica imaće obavezu da daje upravnik, bilo da je profesonalni, ili iz redova komšija.  Time će se umnogome podići i kvalitet života u kolektivnom stanovanju, a jedna od karika u lancu je i komapnija ’’Moja Upravnik d.o.o.’’ koja stambenim zajednicama može ponuditi tim licenciarnih profesionalnih upravnika, ali i veliki broj usluga održavanja zgrada preko razgranate mreže saradnika.

Novim zakonom predviđen je i Registar stambenih zajednica, koji će predstavljati elektronsku javnu bazu podataka, a vodiće ga lokalne samouprave. Jedisntvenu centralnu, javnu, elektronsku bazu podataka o svim stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Srbije vodiće Republički geodetski zavod. Upis stambene zajednice u Registar biće obaveza upravnika.