USLUGE

Održavanje stambenih zgrada

Savremeni koncept organizacije upravljanja i održavanja stambene zgrade dovešće do porasta materijalne vrednosti vašeg stana koji, još uvek, obezbeđuje najveću materijalnu sigurnost za najveći deo populacije. S jedne strane, očuvanost zgrade na drugom je mestu faktora koji opredeljuju kupce stanova da se opredele za neku nekretninu, a s druge, svojina može biti osnov za dobijanje hipotekarnog kredita kojim porodica rešava mnoga krupna životna pitanja, od školovanja dece, lečenja u inostranstvu, pa sve do rešavanja novonanstalih stambenih potreba.

Održavanje zgrade podrazumeva

Tekuče održavanje

Hitne intervencije

Investiciono održavanje

Tekuče održavanje

Tekuće održavanje zajedničkih delova stambene zgrade obuhvata:

  • čišćenje zajedničkih prostorija
  • čišćenje trotoara oko zgradederatizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija čišćenje oluka i ravnih krovov
  • održavanje lifta
  • održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija
  • održavanje rasvete u zajedničkim delovima zgrade
  • održavanje interfona
  • održavanje video-nadzora
  • održavanje zelenila

Održavanje zgradeo obuhvata i redovne preglede i servisiranje protivpožarnih sistema, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade i drugi radovi koji obezbeđuju zadovoljavajuće korišćenje zgrade.

Hitne intervencije

Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.

Skupština stambene zajednice donosi program održavanja kojim se definišu planovi za tekuće i investiciono održavanje.

Pored usluge upravljanja moguće je posebno ugovoriti pružanje usluga tekućeg održavanja.

Aktivni telefon

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju svakog dana od 8 – 16 časova.
CALL centar Vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno za sve hitne intervencije u zgradi.

Naše društvene mreže

Proverite naše postove