USLUGE

Rezervni fond zgrade

Šta je rezervni fond zgrade?
Rezervni fond zgrade
Poslednjih godina sve se više preporučuje da se na mesečnom nivou izdvaja novac za rezervni fond zgrade. Redovno i investiciono održavanje su neophodni, kako bi se očuvala, pa čak i povećala vrednost stambene zgrade. Svaka zgrada bi morala da ima rezervni fond zgrade i zbog neplaniranih hitnih intervencija koje nastaju usled havarija i nepredviđenih kvarova na instalacijama i konstrukciji zgrade. Rezervni fond zgrade predviđa i Zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Visina izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade određuje se odlukom skupštine stambene zajednice, ali je i predmet odluke jedinice lokalne samouprave. Visina izdvajanja po stanu ne može biti manja od iznosa koji aktom o investicionom održavanju zgrada propisuje jedinica lokalne samouprave. Ovaj iznos predstavlja rezervni fond zgrade.

Osnova za svako uspešno funkcionisanje, bez obzira na obaveze nametnute zakonom, je i dobro domaćnsko upravljanje zgradom. Ukoliko je ovaj deo života u jednoj zgradi praćen redovnim plaćanjem tekućih troškova čišćenja i tekućeg održavanja, onda sredstva za fond zgrade ne moraju biti značajno visoka, pošto je zgrada u dobrom stanju i manje se dešavaju nepredviđeni kvarovi. Takođe, kada na red dođe investiciono održavanje ono zahteva manje angažovanje zbog dobrih tehničkih uslova u kojima se konstrukcija i instalacije građevine nalaze.

Izdvajanjem sredstava u rezervni fond zgrade, što je ujedno i vid štednje, a može se organizovati i osiguranje objekta, za finansiranje radova koje su posledica havarija usled nepredviđenih okolnosti. Osiguranje objekta je korisna investicija jer smanjuje izdatke iz fonda u slučaju šteta nastalih usled havarija koje su pokrivene poslisom osiguranja. Svaka zgrada bi trebalo da prikupi uslove osiguranja i proveri uslove na tržištu a potom da sa odabranim osiguranje pregovara za najpovoljnije uslove koje može dobitri. Kompanija ’’Moj Upravnik’’ ove aktivnosti svrstava u svoje svakodnevne poslove i uvek ih nudi korisnicima svojih usluga.

U trenutku kvara koji treba hitno da se reši (popravka vodovodne mreze, lifta, itd) zahvaljujući fondu može se brzo i efikasno delovati. Ukoliko svaki vlasnik stana izdvaja određena sredstva na mesečnom nivou, koja nisu velika za budžet domaćinstva, ali za rezervni fond zgrade može se prikupiti značajna suma.

Kompanija ’’Moj upravnik’’ može upravljati sredstvima, a transparentnost se prikazuje kroz izveštavanje i redovnu komunikaciju sa predstavnicima stambene zgrade (stambene zajednice), ili putem onlajn aplikacije gde je u svakom trenutku moguće videti trenutni presek stanja.

Sredstva za rezervni fond zgrade mogu biti uplaćivana samostalno, a mogu se fakturisati i preko našeg sistema objedinjene naplate pojedinačnim računima.

Aktivni telefon

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju svakog dana od 8 – 16 časova.
CALL centar Vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno za sve hitne intervencije u zgradi.

Naše društvene mreže

Proverite naše postove